วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

วิสัยทัศน์ของเรา:
เป็นองค์กรโรงงานชั้นนำระดับโลกด้านอุปกรณ์อัจฉริยะ

ภารกิจของเรา:
การผลิตอุปกรณ์อัจฉริยะที่มีคุณภาพระดับสากลอุตสาหกรรมอาหารชั้นนำของจีนเพื่อพัฒนาอย่างถูกสุขลักษณะและเป็นระเบียบ

แนวคิดการพัฒนา
ลูกค้าเป็นศูนย์กลางอิงตาม

วัฒนธรรมองค์กร (2)

วัฒนธรรมองค์กร (2)

วัฒนธรรมองค์กร (2)

วัฒนธรรมองค์กร (2)

วัฒนธรรมองค์กร (2)

วัฒนธรรมองค์กร (2)